DAVENTROL KAPSELN N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Magnesiumperoxid (Ph.Eur.); Basisches Bismutgallat; Schweres, basisches Bismutnitrat; Bismut(III)-tetraoxodialuminat 10 H<2>O; Argentum colloidale (Pot.-Angaben); Kaffeekohle
Sẵn có từ:
FIDESAN GmbH (3076529)
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Magnesiumperoxid (Ph.Eur.) (187) 66 Milligramm; Basisches Bismutgallat (350) 15 Milligramm; Schweres, basisches Bismutnitrat (351) 22 Milligramm; Bismut(III)-tetraoxodialuminat 10 H<2>O (1599) 4 Milligramm; Argentum colloidale (Pot.-Angaben) (5245) 24 Milligramm; Kaffeekohle (7240) 4 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0342108.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này