DATURA ARBOREA UT

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Datura arborea (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG (3061315)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung
Thành phần:
Datura arborea (Pot.-Angaben) (17901) Information nicht vorhanden
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0440762.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này