DARMTRAEGHEITS-TEE NR. 26

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Faulbaumrinde; Wacholderbeeren; Walnussblätter; Schafgarbenkraut (Ph.Eur.); Kalmuswurzelstock; Odermennigkraut '; Besenginsterkraut
Sẵn có từ:
Herbaria Kräuterparadies GmbH (3061628)
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Faulbaumrinde (124) 32 Gramm; Wacholderbeeren (336) 16 Gramm; Walnussblätter (1070) 7 Gramm; Schafgarbenkraut (Ph.Eur.) (1102) 8 Gramm; Kalmuswurzelstock (2630) 8 Gramm; Odermennigkraut ' (3544) 8 Gramm; Besenginsterkraut (6136) 21 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0849296.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này