Complexe CONJONCTIF

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Serum equi, C24, 2.0 %; Conjunctiva, D4, 98.0 %
Sẵn có từ:
Sérolab SA
INN (Tên quốc tế):
Serum equi, C24, 2.0 %; Conjunctiva, D4, 98.0 %
Liều dùng:
B
Dạng dược phẩm:
Globuli, Tabletten, Trituration / Pulver, Tropfen / Spray, Trinkampullen, Sonstige oral, Granula
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
418112

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này