Clonareks 0,5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

06-01-2020

Thành phần hoạt chất:
Клоназепам
Sẵn có từ:
Рекс Фармасютикълс" ЕООД"
Mã ATC:
N03AE1
INN (Tên quốc tế):
Clonazepam
Liều dùng:
0,5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Clonareks, 0.5 mg tablets x 30
Số ủy quyền:
20150042
Ngày ủy quyền:
2015-02-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này