Clofirem

New Zealand - Tiếng Anh - Medsafe (Medicines Safety Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Clofibrate 500 mg
Sẵn có từ:
Ebos Group Ltd
INN (Tên quốc tế):
Clofibrate 500 mg
Liều dùng:
500 mg
Dạng dược phẩm:
Capsule
Thành phần:
Active: Clofibrate 500 mg
Các đơn vị trong gói:
Unknown,
Lớp học:
Prescription
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Sản xuất bởi:
Roland-Marie SA Laboratories
Tóm tắt sản phẩm:
Package - Contents - Shelf Life: Unknown, -   - 60 months from date of manufacture, Not Specified
Số ủy quyền:
TT50-2767
Ngày ủy quyền:
1977-04-20

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này