CLEAN & CLEAR ADVANTAGE DAILY ACNE CLEARING LOTION

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acide salicylique
Sẵn có từ:
JOHNSON & JOHNSON INC
Mã ATC:
D02AF
INN (Tên quốc tế):
SALICYLIC ACID PREPARATIONS
Liều dùng:
1%
Dạng dược phẩm:
Lotion
Thành phần:
Acide salicylique 1%
Tuyến hành chính:
Topique
Các đơn vị trong gói:
29ML
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
KERATOLYTIC AGENTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0102859015; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02248586
Ngày ủy quyền:
2007-08-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này