CASOFLUNE Krém 0,5MG/G

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
FLUTIKASON-PROPIONÁT (FLUTICASONI PROPIONAS)
Sẵn có từ:
Exeltis Czech s.r.o., Praha
Mã ATC:
D07AC17
INN (Tên quốc tế):
FLUTICASONE PROPIONATE (FLUTICASONE PROPIONAS)
Liều dùng:
0,5MG/G
Dạng dược phẩm:
Krém
Tuyến hành chính:
Kožní podání
Các đơn vị trong gói:
30G Tuba
Loại thuốc theo toa:
na lékařský předpis
Khu trị liệu:
FLUTIKASON
Tóm tắt sản phẩm:
CASOFLUNE
Tình trạng ủy quyền:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Số ủy quyền:
46/ 654/15-C

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này