Cardiostad 5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-07-2020
Thành phần hoạt chất:
Небиволол
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
C07AB12
INN (Tên quốc tế):
Nebivolol
Liều dùng:
5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Cardiostad, 5 mg tablets 1 x 28, x 30;
Số ủy quyền:
20130061
Ngày ủy quyền:
2015-06-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này