Cannabis Flos Bedrocan

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Cannabisblüten (DAB)
Sẵn có từ:
Cansativa GmbH - Geschäftsanschrift - (8193228)
Dạng dược phẩm:
Pflanzenteile
Thành phần:
Cannabisblüten (DAB) (34468) Information nicht vorhanden
Tuyến hành chính:
Gemäß Verschreibung
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2205734.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-03-11

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này