CALAMINE LOTION

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
CALAMINE; ZINC OXIDE
Sẵn có từ:
JEDMON PRODUCTS LTD.
Mã ATC:
D04AX
INN (Tên quốc tế):
OTHER ANTIPRURITICS
Liều dùng:
80MG; 80MG
Dạng dược phẩm:
LOTION
Thành phần:
CALAMINE 80MG; ZINC OXIDE 80MG
Tuyến hành chính:
TOPICAL
Các đơn vị trong gói:
250ML/100ML
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
ANTIPRURITICS AND LOCAL ANESTHETICS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0206493001; AHFS: 84:08.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00825859
Ngày ủy quyền:
1990-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này