BUTEZOR W.G.

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Thành phần hoạt chất:
Metribuzin sono;
Sẵn có từ:
CASTALDO S.P.A.
INN (Tên quốc tế):
METRIBUZIN;
Liều dùng:
35.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
GRANULARE IDRODISPERSIBILE
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
009384
Ngày ủy quyền:
1997-10-01

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này