O Calcium folinate 5 H 2 O - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg."> O - EBEWE Pharma Ges.m.b.H."> O Calcium folinate 5 H 2 O - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg."> O Calcium folinate 5 H 2 O - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg."> Betafolinat "Ebewe" 1000 mg, | myHealthbox

Betafolinat "Ebewe" 1000 mg, Injektionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Calciumfolinat 5 H<2>O
Sẵn có từ:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
INN (Tên quốc tế):
Calcium folinate 5 H 2 O
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Calciumfolinat 5 H<2>O 12.71mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
50562.04.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này