Aquatiapine  100 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-12-2012
Thành phần hoạt chất:
Кветиапин
Sẵn có từ:
Аквахим АД
Mã ATC:
N05AH4
INN (Tên quốc tế):
Quetiapine
Liều dùng:
100 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Aquatiapine, 100 mg film-coated tablets x 10; x 20; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100;x 120; x 180; x 240
Số ủy quyền:
20120575
Ngày ủy quyền:
2014-07-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này