ANTISEPTIC HAND SOAP 0.3% SOAP BAR

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
TRICLOSAN
Sẵn có từ:
LAROSE & FILS LTEE
Mã ATC:
D08AE04
INN (Tên quốc tế):
TRICLOSAN
Liều dùng:
.3%
Dạng dược phẩm:
SOAP BAR
Thành phần:
TRICLOSAN .3%
Tuyến hành chính:
TOPICAL
Các đơn vị trong gói:
800ML
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
MISCELLANEOUS LOCAL ANTI-INFECTIVES
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0108865003; AHFS: 84:04.92
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00674958
Ngày ủy quyền:
1985-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này