Anthracinum (Anthracinum-Nosode) C4 Granules

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
anthracinum C4 (Ph.Eur.Hom. 3.1.3.)
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
anthracinum C4 (Ph.Eur.Hom. 3.1.3.)
Dạng dược phẩm:
Granules
Thành phần:
L'autorisation est également valide pour toutes les dilutions supérieures subséquentes.: anthracinum C4 (Ph.Eur.Hom. 3.1.3.) 0.01 g, saccharum 0.85 g, lactosum 0.15 g, ad globulos pro 1 g corresp. 20 granula homoeopathica imbuta.
Lớp học:
D
Nhóm trị liệu:
Homöopathische Arzneimittel
Khu trị liệu:
Autorisation avec dossier restreint sans indication
Số ủy quyền:
59664
Ngày ủy quyền:
2021-07-16

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này