Allopurinol "Mylan" 300 mg tabletter

Quốc gia: Đan Mạch

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch

Nguồn: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

ALLOPURINOL

Sẵn có từ:

Mylan AB

Mã ATC:

M04AA01

INN (Tên quốc tế):

allopurinol

Liều dùng:

300 mg

Dạng dược phẩm:

tabletter

Ngày ủy quyền:

2017-11-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này