Akistin

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
(2-Carbamoylphenoxy)essigsäure-N-Ethylethanamin-Salz (1:1)
Sẵn có từ:
TRUW Arzneimittel GmbH (3014936)
Dạng dược phẩm:
Salbe
Thành phần:
(2-Carbamoylphenoxy)essigsäure-N-Ethylethanamin-Salz (1:1) (16498) 0,1 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0428726.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này