Adeps suillus D6 Trinkampulle

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
adeps suillus D6
Sẵn có từ:
Regenasanum AG
INN (Tên quốc tế):
adeps suillus D6
Dạng dược phẩm:
Trinkampulle
Thành phần:
Fett suillus D6 dilutio die Lösung für 1 ml.
Nhóm trị liệu:
Homöopathika
Khu trị liệu:
ohne Indikation
Số ủy quyền:
58744
Ngày ủy quyền:
2009-07-17

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này