Aconitum/Camphora comp., Oleum ad us. ext. bzw. Otoguttae

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aconitum napellus, D9, 10.0 %; Camphora, 100%, 1.0 %; Quarz, D9, 10.0 %; Lavandulae aetheroleum, 100%, 1.0 %
Sẵn có từ:
WALA Schweiz GmbH
INN (Tên quốc tế):
Aconitum napellus, D9, 10.0 %; Camphora, 100%, 1.0 %; Quarz, D9, 10.0 %; Lavandulae aetheroleum, 100%, 1.0 %
Liều dùng:
D
Thành phần:
Camphora, 100%, 1.0 %; Aconitum napellus, D9, 10.0 %; Quarz, D9, 10.0 %; Lavandulae aetheroleum, 100%, 1.0 %
Tuyến hành chính:
extern
Nhóm trị liệu:
anthroposophisch
Số ủy quyền:
405354

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này