Acidum silicicum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure silicicum
Sẵn có từ:
Phytolabo, Pascal Pillonel
INN (Tên quốc tế):
Acid silicicum
Liều dùng:
C1, D; K30, D; D1, D
Dạng dược phẩm:
Blutkörperchen
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
401184

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này