Acidum molybdaenicum / Acidum molybdicum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acidum molybdaenicum
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Acidum molybdaenicum
Liều dùng:
C2, D, D4, D
Tuyến hành chính:
extern
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
410035

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này