Acetylosalicylicum acidum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acidum acetylosalicylicum
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Acidum acetylosalicylicum
Liều dùng:
C2, B ab/ab C2, D ab/ab C4; D4, B ab/ab D4, D ab/ab D8
Tuyến hành chính:
extern
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
410482

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này