Abstral 600 ug Sublingualtabletten

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
fentanylum
Sẵn có từ:
Medius AG
Mã ATC:
N02AB03
INN (Tên quốc tế):
fentanylum
Dạng dược phẩm:
Sublingualtabletten
Thành phần:
fentanylum 600 µg ut fentanyli citras, excipiens pro compresso.
Lớp học:
A
Nhóm trị liệu:
Synthetika
Khu trị liệu:
Durchbruchschmerzen bei chronischen Tumorschmerzen
Số ủy quyền:
58142
Ngày ủy quyền:
2009-03-18

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin - Tiếng Ý

19-06-2021

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này