Abelmoschus moschatus

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Abelmoschus moschatus
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Abelmoschus moschatus
Liều dùng:
C3, D, D5, D
Tuyến hành chính:
Suppositorien
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
412509

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này