Салицилов спирт Гален-Фарма 2% дермален разтвор - 100 ml

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Салицилова киселина

Sẵn có từ:

Гален Фарма ООД

Mã ATC:

D01AE12

INN (Tên quốc tế):

Salicylic acid

Tóm tắt sản phẩm:

Spiritus Salicylicus Galen-Pharma, 2% cutaneous solution - 100 ml

Ngày ủy quyền:

2010-01-18