ЛЬНА СЕМЕНА

Belarus - Tiếng Nga - Министерством здравоохранения Республики (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

15-09-2017

Thành phần hoạt chất:
Лини Семен
Sẵn có từ:
БИОТЕСТ НПК ООО, Республика Беларусь
INN (Tên quốc tế):
Linseed; Lini semen
Lớp học:
генерик
Loại thuốc theo toa:
без рецепта
Sản xuất bởi:
БИОТЕСТ НПК ООО, Республика Беларусь
Khu trị liệu:
Льняное
Tóm tắt sản phẩm:
Нормативная документация: ФСП РБ 1075-17
Số ủy quyền:
17/07/601
Ngày ủy quyền:
2017-07-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này