Бравилол 5 mg таблетки х 30 x 90

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Небиволол
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Mã ATC:
C07AB12
INN (Tên quốc tế):
Nebivolol
Tóm tắt sản phẩm:
Bravylol, 5 mg tablets x 30 x 90
Số ủy quyền:
20070034
Ngày ủy quyền:
2013-05-18

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này