АЛЕРГОЗАН 10mg/ml инжекционен разтвор - 2 ml x 10; x 100

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Chloropyramine
Sẵn có từ:
СОФАРМА АД
Mã ATC:
R06AC3
INN (Tên quốc tế):
Chloropyramine
Tóm tắt sản phẩm:
Allergosan, 10mg/ml solution for injection - 2 ml x 10; x 100
Số ủy quyền:
9700238
Ngày ủy quyền:
2012-06-01

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này