Авернол 6,25 mg таблетки

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Карведилол
Sẵn có từ:
Medochemie Ltd.
Mã ATC:
C07AG2
INN (Tên quốc tế):
Carvedilol
Tóm tắt sản phẩm:
Avernol, 6,25 mg tablets x 30
Số ủy quyền:
20060879
Ngày ủy quyền:
2015-04-23

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này