ايتودولاك ER تيڤع ٤٠٠ ملغ

Ізраїль - арабська - Ministry of Health

Активний інгредієнт:
ETODOLAC 400 MG
Доступна з:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
Код атс:
M01AB08
Фармацевтична форма:
TABLETS
Адміністрація маршрут:
PER OS
Виробник:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
Терапевтична група:
ETODOLAC
Терапевтичні свідчення:
For the management of signs and symptoms of osteoarthritis and rehumatoid arthritis.
Кількість Авторизація:
142243171800
Дата Авторизація:
2010-01-01

Документи іншими мовами

інформаційний буклет інформаційний буклет - іврит

09-12-2021

Подібні товари

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Поділіться цією інформацією