Fortulin Novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolfumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolfumarat dihidrat 6 µg / 1 odmerek - formoterol

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolfumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolfumarat dihidrat 6 µg / 1 odmerek - formoterol

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 12 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolfumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolfumarat dihidrat 12 µg / 1 odmerek - formoterol

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolijev fumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolijev fumarat dihidrat 6 µg / 1 odmerek - formoterol

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolfumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolfumarat dihidrat 6 µg / 1 odmerek - formoterol

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 12 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolfumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolfumarat dihidrat 12 µg / 1 odmerek - formoterol

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ventilastin novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - salbutamol - prašek za inhaliranje - salbutamol 100 µg / 1 odmerek - salbutamol

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ventilastin novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - salbutamol - prašek za inhaliranje - salbutamol 100 µg / 1 odmerek - salbutamol

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ventilastin novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - salbutamol - prašek za inhaliranje - salbutamol 100 µg / 1 odmerek - salbutamol

Dymista 137 mikrogramov/50 mikrogramov na vpih pršilo za nos, suspenzija Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

dymista 137 mikrogramov/50 mikrogramov na vpih pršilo za nos, suspenzija

meda pharma gmbh & co. kg - azelastin; flutikazonpropionat - pršilo za nos, suspenzija - azelastin 125 µg / 1 vpih  flutikazonpropionat50 µg / 1 vpih; flutikazonpropionat 50 µg / 1 vpih - flutikazon, kombinacije