Mirpresoc 40 mg tablete

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
09-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
09-07-2023

Aktivna sestavina:

telmisartan

Dostopno od:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Koda artikla:

C09CA07

INN (mednarodno ime):

telmisartan

Farmacevtska oblika:

tableta

Sestava:

telmisartan 40 mg / 1 tableta

Pot uporabe:

Peroralna uporaba

Enote v paketu:

28 tableta

Tip zastaranja:

Rp

Terapevtska skupina:

telmisartan

Povzetek izdelek:

Pakiranje :škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu); Način/režim predpisovanja/izdaje : Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept;

Status dovoljenje:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

Datum dovoljenje:

2019-01-25

Navodilo za uporabo

                JAZMP-IB/002-13.01.2014
1
NAVODILO ZA UPORABO
MIRPRESOC 40 MG TABLETE
MIRPRESOC 80 MG TABLETE
telmisartan
PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s
farmacevtom.

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim.
Njim bi lahko celo
škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite
katerikoli neželeni učinek, ki ni
omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
NAVODILO VSEBUJE:
1. Kaj je zdravilo Mirpresoc in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Mirpresoc
3. Kako jemati zdravilo Mirpresoc
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mirpresoc
6. Dodatne informacije
1. KAJ JE ZDRAVILO MIRPRESOC IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
Zdravilo Mirpresoc sodi v skupino zdravil, ki jih imenujemo
antagonisti angiotenzina II.
Angiotenzin II je snov, ki nastaja v telesu in povzroča, da se
zožijo krvne žile, zaradi česar se vam
zveča krvni tlak. Zdravilo Mirpresoc zavira ta učinek angiotenzina
II in tako sprosti krvne žile, zato
se vam krvni tlak zniža.
ZDRAVILO MIRPRESOC UPORABLJAMO ZA zdravljenje esencialne hipertenzije
(visokega krvnega tlaka).
“Esencialna” pomeni, da visokega krvnega tlaka ne povzroča nobeno
drugo stanje.
Če visokega krvnega tlaka ne zdravimo, lahko poškoduje krvne žile v
več organih, kar ima včasih
za posledico srčni napad, srčno ali ledvično odpoved, možgansko
kap ali slepoto.Visok krvni tlak
običajno ne povzroča nikakršnih simptomov, dokler ne nastanejo
poškodbe. Zato je potrebno redno
meriti krvni tlak in tako preverjati, ali je v normalnem območju.
ZDRAVILO MIRPRESOC SE UPORABLJA TUDI ZA zmanjševanje srčnožilnih
dogodkov (tj. srčnega napada
ali možganske kapi) pri bolnikih, pri katerih obstaja tveganje, ker
imajo zmanjšano ali ovirano
oskrbo srca ali nog s krvjo ali so imeli možgansko kap 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
1. IME ZDRAVILA
Mirpresoc 40 mg tablete
Mirpresoc 80 mg tablete
2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA
Mirpresoc 40 mg tablete: Ena tableta vsebuje 40 mg telmisartana
Mirpresoc 80 mg tablete: Ena tableta vsebuje 80 mg telmisartana
Za celoten seznam pomoţnih snovi glejte poglavje 6.1.
3. FARMACEVTSKA OBLIKA
tableta
Mirpresoc 40 mg: bele, podolgovate tablete.
Mirpresoc 80 mg: bele, podolgovate tablete.
4. KLINIČNI PODATKI
4.1 TERAPEVTSKE INDIKACIJE
Hipertenzija:
Zdravljenje esencialne hipertenzije pri odraslih.
Preprečevanje srčmoţilnih bolezni:
Zmanjšanje srčnoţilne obolevnosti pri bolnikih z:
i) manifestno aterotrombotično srčnoţilno boleznijo (koronarna
srčna bolezen, moţganska kap
ali periferna arterijska bolezen v anamnezi) ali
ii) diabetesom mellitusom tipa 2 z dokumentiranimi poškodbami ciljnih
organov.
4.2 ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE
Zdravljenje esencialne hipertenzije:
Običajno učinkovit odmerek je 40 mg enkrat na dan. Pri nekaterih
bolnikih učinkuje ţe dnevni
odmerek 20 mg. Kadar s priporočenim odmerkom ne doseţemo ţelenega
zniţanja krvnega
tlaka, lahko odmerek telmisartana povečamo do največ 80 mg enkrat na
dan. Telmisartan lahko
uporabljamo tudi v kombinaciji s tiazidnimi diuretiki, kot je npr.
hidroklorotiazid, za katerega se
je pokazalo, da ima v kombinaciji s telmisartanom aditivni učinek na
zniţanje krvnega tlaka. Ko
presojamo
o
povečanju
odmerka,
moramo
upoštevati,
da
doseţe
zdravilo
največji
antihipertenzivni učinek večinoma štiri do osem tednov po začetku
zdravljenja (glejte poglavje
5.1).
Preprečevanje srčnoţilnih bolezni:
Priporočeni odmerek je 80 mg enkrat na dan. Ni znano, ali so odmerki,
manjši od 80 mg
telmisartana, učinkoviti pri zmanjševanju srčnoţilne obolevnosti.
Ob začetku zdravljenja s telmisartanom za zmanjševanje srčnoţilne
obolevnosti je priporočljivo
pozorno spremljanje krvnega tlaka, morda pa bo treba tudi ustrezno
prilagoditi odmerek zdravil,
ki zniţujejo krvni tlak.
Zdravilo Mirpresoc se lahk
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom