Letrozol Teva 2,5 mg filmsko obložene tablete

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
09-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
09-07-2023

Aktivna sestavina:

letrozol

Dostopno od:

Teva Pharma B.V.

Koda artikla:

L02BG04

INN (mednarodno ime):

letrozol

Farmacevtska oblika:

filmsko obložena tableta

Sestava:

letrozol 2,5 mg / 1 tableta

Pot uporabe:

Peroralna uporaba

Enote v paketu:

30 tableta

Tip zastaranja:

Rp/Spec

Terapevtska skupina:

letrozol

Povzetek izdelek:

Pakiranje :škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu); Način/režim predpisovanja/izdaje : Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.;

Status dovoljenje:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

Datum dovoljenje:

2019-01-24

Navodilo za uporabo

                JAZMP –IA/003/G, R/001, IB/005, IA/008/G – 12.04.2013
NAVODILO ZA UPORABO
LETROZOL TEVA 2,5 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE
LETROZOL
PRED ZAČETKOM JEMANJA ZDRAVILA NATANČNO PREBERITE NAVODILO KER
VSEBUJE ZA VAS POMEMBNE
PODATKE!
•
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
•
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s
farmacevtom.
•
Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim.
Njim bi lahko celo
škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
•
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom
ali farmacevtom. Posvetujte
se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v
tem navodilu.
KAJ VSEBUJE NAVODILO:
1.
KAJ JE ZDRAVILO LETROZOL TEVA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
2.
KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO LETROZOL TEVA
3.
KAKO JEMATI ZDRAVILO LETROZOL TEVA
4.
MOŽNI NEŽELENI UČINKI
5.
SHRANJEVANJE ZDRAVILA LETROZOL TEVA
6.
VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE
1.
KAJ JE ZDRAVILO LETROZOL TEVA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
KAJ JE ZDRAVILO LETROZOL TEVA IN KAKO DELUJE
Zdravilo Letrozol Teva vsebuje zdravilno učinkovino letrozol. Sodi
med zdravila, ki jih imenujemo
zaviralci aromataze. To je hormonsko (ali "endokrino") zdravljenje
raka dojke. Rast raka dojke
ponavadi stimulirajo estrogeni, ki so ženski spolni hormoni. Zdravilo
Letrozol Teva zmanjšuje
količino estrogena tako, da zavira encim (aromatazo), ki je odgovoren
za nastajanje estrogena in tako
lahko zaustavi raka dojke, ki za rast potrebuje estrogene. Rast in/ali
razširjanje rakavih celic na druge
dele telesa sta posledično upočasnjena ali zaustavljena.
ZA KAJ UPORABLJMO ZDRAVILO LETROZOL TEVA
Zdravilo Letrozol Teva se uporablja za zdravljenje raka na dojkah pri
ženskah v pomenopavznem
obdobju, t.j. po prenehanju rednega mesečnega perila.
Uporablja se za preprečevanje ponovnega pojava raka dojke. Uporablja
se lahko za prvo zdravljenje
pred operacijo raka dojke, v primeru če takojšnja operacija ni
primerna ali kot prvo zdra
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                JAZMP – R/001, IB/005 – 23.11.2012
POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
1.
IME ZDRAVILA
Letrozol Teva 2,5 mg filmsko obložene tablete
2.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA
Zdravilna učinkovina je letrozol.
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg letrozola.
Pomožne snovi z znanim učinkom:
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 61,5 mg laktoze.
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.
2.
FARMACEVTSKA OBLIKA
Filmsko obložena tableta._ _
Rumena, okrogla, na obeh straneh izbočena in gladka filmsko obložena
tableta.
4.
KLINIČNI PODATKI
4.1
TERAPEVTSKE INDIKACIJE

Adjuvantno zdravljenje invazivnega zgodnjega raka dojke pri ženskah,
pozitivnih na hormonske
receptorje, v pomenopavzi.

Podaljšano adjuvantno zdravljenje hormonsko odvisnega invazivnega
raka dojke pri
ženskah v pomenopavzi, ki so predhodno 5 let prejemale standardno
adjuvantno zdravljenje s
tamoksifenom.

Zdravljenje prve izbire pri ženskah v pomenopavzi s hormonsko
odvisnim
napredovalim rakom dojke.

Napredovali rak dojke po recidivu ali napredovanju bolezni, pri
ženskah z naravnim ali umetno
povzročenim pomenopavzalnim endokrinim statusom, ki so se prej
zdravile z antiestrogeni.

Neoadjuvantno zdravljenje žensk po menopavzi s HER-2-negativnim rakom
dojke s pozitivnimi
hormonskimi receptorji, kadar kemoterapija ni primerna in takojšnji
kirurški poseg ni indiciran.
Pri bolnicah z rakom dojke, negativnim na hormonske receptorje,
učinkovitost ni bila dokazana.
4.2
ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE
Odmerjanje
_Odrasle in starejše bolnice _
Priporočeni odmerek zdravila Letrozol Teva je 2,5 mg enkrat na dan.
Za starejše bolnice prilagoditev
odmerka ni potrebna.
Pri bolnicah z napredovalo boleznijo ali zasevki naj se zdravljenje z
zdravilom Letrozol Teva
nadaljuje, dokler napredovanje tumorja ne postane očitno.
V okviru adjuvantnega in podaljšanega adjuvantnega zdravljenja z
zdravilom Letrozol Teva naj se
zdravljenje nadaljuje 5 let ali dokler ne nastopi recidiv tumorja, kar
nastopi prej.
V okviru podaljšaneg
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom