Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko obložene tablete

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
09-07-2023
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
09-07-2023

Aktivna sestavina:

Klopidogrel

Dostopno od:

Actavis Group PTC ehf.

Koda artikla:

B01AC04

INN (mednarodno ime):

Klopidogrel

Farmacevtska oblika:

filmsko obložena tableta

Sestava:

Klopidogrel 75 mg / 1 tableta

Pot uporabe:

Peroralna uporaba

Enote v paketu:

100 tableta

Tip zastaranja:

Rp

Terapevtska skupina:

klopidogrel

Povzetek izdelek:

Pakiranje :škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu); Način/režim predpisovanja/izdaje : Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept;

Status dovoljenje:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

Datum dovoljenje:

2019-01-25

Navodilo za uporabo

                JAZMP-R/001-22.10.2014
1
_Verzija 1.2, 10/2006 _
NAVODILO ZA UPORABO
JAZMP-R/001-22.10.2014
2
NAVODILO ZA UPORABO
KLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG FILMSKO OBLOŽENE TABLETE
KLOPIDOGREL
PRED ZAČETKOM JEMANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILO, KER VSEBUJE ZA
VAS POMEMBNE PODATKE!
-
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
-
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s
farmacevtom.
-
Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim.
Njim bi lahko celo škodovalo,
čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
-
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom
ali farmacevtom. Posvetujte se tudi,
če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem
navodilu. Glejte poglavje 4.
KAJ VSEBUJE NAVODILO
:
1.
Kaj je zdravilo Klopidogrel Actavis in za kaj ga uporabljamo
2.
Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Klopidogrel Actavis
3.
Kako jemati zdravilo Klopidogrel Actavis
4.
Možni neželeni učinki
5.
Shranjevanje zdravila Klopidogrel Actavis
6.
Vsebina pakiranja in dodatne informacije
1.
KAJ JE ZDRAVILO KLOPIDOGREL ACTAVIS IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
Zdravilo Klopidogrel Actavis tablete, spada v skupino zdravil,
imenovanih antiagregacijska zdravila.
Trombociti so zelo majhne strukture v krvi, ki se pri strjevanju krvi
zlepljajo med seboj. S preprečevanjem
takšnega zlepljanja antiagregacijska zdravila zmanjšajo možnost
nastanka krvnih strdkov (proces se imenuje
tromboza).
Zdravilo Klopidogrel Actavis se pri odraslih uporablja za
preprečevanje krvnih strdkov (trombov) v otrdelih
žilah; to dogajanje imenujemo aterotromboza in lahko povzroči
aterotrombotične dogodke (npr. možgansko
kap, srčni infarkt ali smrt).
Zdravnik vam je predpisal zdravilo Klopidogrel Actavis kot pomoč za
preprečevanje krvnih strdkov in
zmanjšanje tveganja za takšne hude dogodke, ker:
-
vam otrdevajo arterije (to dogajanje je znano kot ateroskleroza) in
-
ste predhodno kdaj imeli srčni infarkt, možgansko kap ali bolezen,
ki jo imenujemo bolezen perifernih

                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                JAZMP-R/001-22.10.2014
1
POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
JAZMP-R/001-22.10.2014
2
1.
IME ZDRAVILA
Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko obložene tablete
2.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 97,86 mg klopidogrelijevega
bisulfata; to ustreza 75 mg klopidogrela.
Pomožne snovi z znanim učinkom: Ena filmsko obložena tableta
vsebuje 78,14 mg brezvodne laktoze in
0,29 mg lecitina (vsebuje sojino olje) (E322).
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.
3.
FARMACEVTSKA OBLIKA
filmsko obložena tableta
Rožnate, 9-mm, okrogle, bikonveksne filmsko obložene tablete z
vtisnjeno oznako "I" na eni strani.
4.
KLINIČNI PODATKI
4.1
TERAPEVTSKE INDIKACIJE
_Preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov _
Klopidogrel je indiciran pri:
•
odraslih bolnikih z miokardnim infarktom (od nekaj dni do manj kot 35
dni), ishemično možgansko
kapjo (od 7 dni do manj kot 6 mesecev) ali dokazano boleznijo
perifernih arterij.
•
odraslih bolnikih z akutnim koronarnim sindromom:
-
Akutni koronarni sindrom brez elevacije ST spojnice (nestabilna angina
pektoris ali miokardni
infarkt brez Q zobca), vključno z bolniki, katerim je bil vstavljen
stent po perkutani koronarni
intervenciji, v kombinaciji z acetilsalicilno kislino (ASA).
-
Akutni miokardni infarkt z elevacijo ST spojnice v kombinaciji z ASA
pri bolnikih, ki se
zdravijo z zdravili in so izbrani za trombolitično zdravljenje.
_Preprečevanje aterotrombotičnih in tromboemboličnih dogodkov pri
atrijski fibrilaciji _
Pri odraslih bolnkih z atrijsko fibrilacijo, ki imajo vsaj en dejavnik
tveganja za žilne dogodke, za katere
zdravljenje z antagonisti vitamina K (VKA) ni primerno in ki imajo
majhno tveganje za krvavitve, je
klopidogrel v kombinaciji z ASA indiciran za preprečevanje
aterotrombotičnih in tromboemboličnih
dogodkov, vključno z možgansko kapjo.
Za dodatne informacije glejte poglavje 5.1.
4.2
ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE
Odmerjanje
_Odrasli in starejše osebe _
Klopidogrel je treba jemati v enkratnem dnevnem odmerku 75 m
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom