Fragmin 7.500 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
10-06-2022
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
10-06-2022

Aktivna sestavina:

natrijev dalteparinat

Dostopno od:

Pfizer Luxembourg SARL

Koda artikla:

B01AB04

INN (mednarodno ime):

sodium dalteparinat

Farmacevtska oblika:

raztopina za injiciranje

Sestava:

natrijev dalteparinat 25000 i.e. / 1 ml

Pot uporabe:

Subkutana uporaba

Enote v paketu:

10 brizga

Tip zastaranja:

H/Rp

Terapevtska skupina:

dalteparin

Povzetek izdelek:

Pakiranje :škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,3 ml raztopine; Način/režim predpisovanja/izdaje : H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.;

Status dovoljenje:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

Datum dovoljenje:

2013-10-15

Navodilo za uporabo

                JAZMP-WS/040_(WS/053)-10.06.2022
1/15
NAVODILO ZA UPORABO
FRAGMIN 2.500 I.E./0,2 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 5.000 I.E./0,2 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 7.500 I.E./0,3 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 10.000 I.E./ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 10.000 I.E./0,4 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 12.500 I.E./0,5 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 15.000 I.E./0,6 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
FRAGMIN 18.000 I.E./0,72 ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE
natrijev dalteparinat
_ _
_ _
PRED ZAČETKOM UPORABE ZDRAVILA NATANČNO PREBERITE NAVODILO, KER
VSEBUJE ZA VAS POMEMBNE
PODATKE!
−
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
−
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom.
−
Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim.
Njim bi lahko celo škodovalo,
čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
−
Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom
ali farmacevtom. Posvetujte se tudi,
če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem
navodilu. Glejte poglavje 4.
KAJ VSEBUJE NAVODILO
1.
Kaj je zdravilo Fragmin in za kaj ga uporabljamo
2.
Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Fragmin
3.
Kako uporabljati zdravilo Fragmin
4.
Možni neželeni učinki
5.
Shranjevanje zdravila Fragmin
6.
Vsebina pakiranja in dodatne informacije
1.
KAJ JE ZDRAVILO FRAGMIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
Zdravilo Fragmin je sterilna raztopina za injiciranje. Vsebuje
učinkovino natrijev dalteparinat. Sodi v
skupino zdravil z antitrombotičnim delovanjem, ki preprečujejo
nastajanje krvnih strdkov.
Zdravilo Fragmin se pri odraslih, starejših od 18 let, uporablja za:
•
preprečevanje strjevanja krvi v dializnem aparatu v času hemodialize
in hemofiltracije zaradi akutne
ledvične odpovedi (naglo poslabšanje delovanja ledvic) ali kronične
ledvične insuficience (dolgotrajna
nezadostna zmogljivost ledvic),
•
zdravljenje že nastalih krvnih strdkov v globokih venah (venska
tromboza) in v pljučih (pljučna
embolija),

                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                JAZMP-WS/040_(WS/053)-10.06.2022
1/18
POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
1.
IME ZDRAVILA
Fragmin 2.500 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje
Fragmin 5.000 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje
Fragmin 7.500 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje
Fragmin 10.000 i.e./ml raztopina za injiciranje
Fragmin 10.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje
Fragmin 12.500 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje
Fragmin 15.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje
Fragmin 18.000 i.e./0,72 ml raztopina za injiciranje
2.
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA
Učinkovina je natrijev dalteparinat.
Vsebnost učinkovine:
Oblike in jakosti:
1 ml raztopine vsebuje
Vsebina celotnega pakiranja
1.
Fragmin 2.500 i.e. (anti-Xa)/0,2 ml
napolnjena injekcijska brizga
2.
Fragmin 5.000 i.e. (anti-Xa)/0,2 ml
napolnjena injekcijska brizga
3.
Fragmin 7.500 i.e. (anti-Xa)/0,3 ml
napolnjena injekcijska brizga
4. Fragmin 10.000 i.e. (anti-Xa)/ml
ampula
5. Fragmin 10.000 i.e. (anti-Xa)/0,4 ml
napolnjena injekcijska brizga
6. Fragmin 12.500 i.e. (anti-Xa)/0,5 ml
napolnjena injekcijska brizga
7. Fragmin 15.000 i.e. (anti-Xa)/0,6 ml
napolnjena injekcijska brizga
8. Fragmin
18.000 i.e. (anti-Xa)/0,72 ml
napolnjena injekcijska brizga
12.500 i.e. (anti-Xa)
25. 000 i.e. (anti-Xa)
25.000 i.e. (anti-Xa)
10.000 i.e. (anti-Xa)
25.000 i.e. (anti-Xa)
25.000 i.e. (anti-Xa)
25.000 i.e. (anti-Xa)
25.000 i.e. (anti-Xa)
2.500 i.e. (anti-Xa)
5.000 i.e. (anti-Xa)
7.500 i.e. (anti-Xa)
10.000 i.e.(anti-Xa)
10.000 i.e. (anti-Xa)
12.500 i.e. (anti-Xa)
15.000 i.e. (anti-Xa)
18.000 i.e. (anti-Xa)
Jakost zdravila je podana v mednarodnih enotah anti-Xa (i.e.) v skladu
s Prvim mednarodnim standardom
za nizkomolekularne heparine.
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.
JAZMP-WS/040_(WS/053)-10.06.2022
2/18
3.
FARMACEVTSKA OBLIKA
raztopina za injiciranje
bistra in brezbarvna sterilna raztopina
4.
KLINIČNI PODATKI
4.1
TERAPEVTSKE INDIKACIJE
−
Zdravljenje akutne globoke venske tromboze in pljučne embolije,
−
nestabilna bolezen koronarnih arterij (nestabilna angina pektori
                
                Preberite celoten dokument