ELOCTA 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Aktivna sestavina:

efmoroktokog alfa

Dostopno od:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Koda artikla:

B02BD02

INN (mednarodno ime):

efmoroktokog alpha

Farmacevtska oblika:

prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

Sestava:

efmoroktokog alfa 250 i.e. / 1 viala

Pot uporabe:

Intravenska uporaba

Enote v paketu:

1 viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel)

Tip zastaranja:

H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablj

Terapevtska skupina:

koagulacijski faktor VIII

Status dovoljenje:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

Datum dovoljenje:

2015-12-02

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom