BACLOFEN POLPHARMA 10 mg tablete

Država: Slovenija

Jezik: slovenščina

Source: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Dostopno od:

ALTAMEDICS d.o.o.

Koda artikla:

M03BX01

Farmacevtska oblika:

tableta

Pot uporabe:

Način uporabe nedoločen

Enote v paketu:

50 tableta

Tip zastaranja:

/

Terapevtska skupina:

baklofen

Povzetek izdelek:

Pakiranje :škatla s 50 tabletami; Način/režim predpisovanja/izdaje : / - Način/režim izdaje ni določen.;

Status dovoljenje:

Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ

Datum dovoljenje:

2018-07-07

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom