Prístroj fototerapeutický Iromed Dr. Hönle Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

prístroj fototerapeutický iromed dr. hönle

dr. k. hönle, gmbh viktor-frankl-strasse 20 d-86916 kaufering (martinsried) nemecko -

Incivo Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

incivo

janssen-cilag international n.v. - telaprevir - hepatitída c, chronická - antivirals na systémové použitie, - incivo, v kombinácii s peginterferon alfa a ribavirin, je indikovaný na liečbu genotyp-1 chronickej hepatitídy c u dospelých pacientov s kompenzované ochorenie pečene (vrátane cirhózy):kto sú liečby insitného;ktorí boli predtým liečení interferónom alfa (pegylated alebo non-pegylated) samostatne alebo v kombinácii s ribavirin, vrátane relapsers, čiastočná respondentov a null respondentov.

Olysio Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

olysio

janssen-cilag international nv - simeprevir - hepatitída c, chronická - antivirals na systémové použitie, - olysio je indikovaný v kombinácii s inými liekmi na liečbu chronickej hepatitídy c (chc) u dospelých pacientov. pre vírusom hepatitídy c (hcv) genotyp konkrétnu činnosť.