KX-8140

Kazachstan - arabčina - Ecolab

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)

24-11-2017

Dostupné z:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Číslo povolenia:
911798-04

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list - angličtina

23-11-2017

Bezpečnostný list Bezpečnostný list - francúzština

24-11-2017

Bezpečnostný list Bezpečnostný list - hindčina

23-11-2017

Prečítajte si celý dokument

KX-8140

911798-04

1 / 6

KX-8140

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

01.08.2017

GHS

:

:

:

KX-8140

911798-04

2 / 6

KX-8140

911798-04

3 / 6

0 °C

40 °C

5.0 - 6.5

100 %

100 °C

0.993 - 1.005

KX-8140

911798-04

4 / 6

KX-8140

911798-04

5 / 6

(ADR/ADN/RID)

KX-8140

911798-04

6 / 6

)

(

)

IMDG/

(

01.08.2017

Regulatory Affairs

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie