Undito 650 WG

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa
Skład:
terbutylazyna - 400 g, mezotrion - 150 g, izoksaflutol - 100 g
Wyprodukowano przez:
Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H315, H361d, H373, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-167/2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację