Snacol 05 GB

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
metaldehyd
INN (International Nazwa):
metaldehyd
Skład:
metaldehyd - 50 g
Dziedzina terapeutyczna:
Moluskocyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepiasch o substancjach i preparatach chemicznych; Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (środowiska): nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych,
Numer pozwolenia:
R-85/2008

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-103/2014d z dnia 03.04.2014 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 85/2008 z dnia 26.11.2008 r.

Posiadacz zezwolenia:

BROS Sp.j. B.P. Miranowscy, ul. Sokoła 7 lok. 6, 60-644 Poznań. Adres do korespondencji:

ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel: (0-61) 826 25 12, fax: (0-61) 820 08 41,

e-mail: biuro@bros.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

SIGMA, ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań, te. (61)8 220 105,

e-mail:biuro@kropp.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

SNACOL 05 GB

Zawartość substancji czynnej:

metaldehyd (2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan – związek z grupy pochodnych aldehydu) –

5 %.

Zezwolenie MRiRW Nr R – 85 /2008 z dnia 26.11.2008 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R-237/2010d z dnia 24.08.2010 r. oraz

decyzją MRiRW nr R- 103/2014d z dnia 03.04. 2014 r.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

SNACOL 05 GB jest środkiem ślimakobójczym o działaniu żołądkowym i kontaktowym,

w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków w niektórych

roślinach rolniczych oraz roślinach ozdobnych pod osłonami. Środek wabi ślimaki i jest chętnie

przez nie zjadany.

Etykieta Snacol 05 GB, załącznik do decyzji MRiRW

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

1. RZEPAK OZIMY, PSZENICA OZIMA

- ślimaki (pomrowik plamisty)

Zalecana dawka: 4 kg/ha.

Stosować po siewie do fazy tworzenia się rozet rzepaku lub krzewienia się pszenicy.

W sezonie wykonać 1-3 zabiegów w odstępach 10-14 dniowych.

Środek rozsypać równomiernie na polu, na przykład aplikatorem do granulowanych środków

chwastobójczych. Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.

Rośliny ozdobne (pod osłonami)

1. FUNKIA

Ślimak ogrodowy

2. AKSAMITKA

- ślimaki (ślimak ogrodowy, ślinik luzytański)

Zalecana dawka: 4 g/10 m

2

.

Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.

Środek rozsypywać równomiernie w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów zagonów lub między

roślinami.

Nie posypywać liści roślin uprawnych.

Nie stosować częściej niż 1-2 razy w sezonie uprawy w odstępach 5-7 dniowych.

UWAGI:

1. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz i podlewanie.

2. Środek nie pleśnieje zalegając na powierzchni gleby.

3. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub

wieczorem.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

Rzepak ozimy, pszenica ozima, rośliny ozdobne – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Etykieta Snacol 05 GB, załącznik do decyzji MRiRW

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie

wyższej niż 30

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !!!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH

OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO

SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta

wyżej

wymienionych

ostrzeżeniach

skontaktować

się

najbliższym

ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk –

(58) 682 04 04

Rzeszów –

(17) 866 40 25

Kraków –

(12) 411 99 99

Sosnowiec –

(32) 266 11 45

Lublin –

(81) 740 89 83

Tarnów –

(14) 631 54 09

Łódź –

(42) 657 99 00

Warszawa –

(22) 619 66 54

Poznań –

(61) 847 69 46

Wrocław –

(71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji ........

Zawartość netto ........

Nr partii ........

Etykieta Snacol 05 GB, załącznik do decyzji MRiRW

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację