Vetdrax 100 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

vetdrax 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

vetpharma animal health, s.l. - tulathromycinum - roztwór do wstrzykiwań - 100 mg/ml - bydło; owca; świnia

Synergal Inj. (140 mg + 35 mg)/ml Zawiesina do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

synergal inj. (140 mg + 35 mg)/ml zawiesina do wstrzykiwań

scanvet poland sp. z o.o. - amoxicillinum + kwas klawulanowy ( w postaci potasu klawulanianu) - zawiesina do wstrzykiwań - (140 mg + 35 mg)/ml - bydło; kot; pies

Betamox L.A. 150 mg/ml Zawiesina do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

betamox l.a. 150 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań

scanvet poland sp. z o.o. - amoxicillinum - zawiesina do wstrzykiwań - 150 mg/ml - bydło; kot; owca; pies; świnia

Pen-Strep (200 mg + 250 mg)/ml Zawiesina do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

pen-strep (200 mg + 250 mg)/ml zawiesina do wstrzykiwań

scanvet poland sp. z o.o. - dihydrostreptomycyny siarczan + benzylpenicillinum procainum - zawiesina do wstrzykiwań - (200 mg + 250 mg)/ml - bydło; koń; kot; koza; owca; pies; świnia