Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan pharmaceuticals limited - arypiprazol - schizophrenia; bipolar disorder - psycholeptyki - aripiprazole mylan pharma jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych. arypiprazol Майлана pharma jest wskazany w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w zaburzenia lękowe i dla zapobiegania nowego notoryczny odcinek u osób dorosłych, które doświadczyły głównie epizody maniakalne i których epizody maniakalne odpowiedział na arypiprazol w leczeniu. arypiprazol Майлана pharma jest wskazany do leczenia do 12 tygodni umiarkowanych i ciężkich epizodów maniakalnych w dwubiegunowa u młodzieży w wieku 13 lat i powyżej.