Podstawa 300 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Helm AG Nordkanalstrasse, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec
Skład:
protiokonazol - 300 g
Wyprodukowano przez:
Helm AG - Republika Federalna Niemiec
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H315, H318, H411
Numer pozwolenia:
R-212/2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację