Nokaut 75 WG

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składnik aktywny:
dikamba; tritosulfuron
Dostępny od:
Rudnik Sp. z o.o. Pomorska, 70-812 Szczecin
INN (International Nazwa):
dikamba; tritosulfuron
Skład:
dikamba - 50 %, tritosulfuron - 25 %
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (środowiska): R50/53, niebezpieczny dla środowiska, N
Numer pozwolenia:
R-17/2013

Zał. do pozw. MRiRW nr R-17/2013 h.r. z dnia 18.04.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

Rudnik sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin, tel. 91 461 25 64, fax: 91 460 03 50

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka

dla ludzi i środowiska

N O K A U T 75 WG

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

Tritosulfuron(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg)

Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)- 50 % (500 g/kg)

Pozwolenie MRiRW nr R-17/2013h.r. z dnia 18.04.2013 r.,

Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

NOKAUT 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny

wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów

dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do

stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY

NOKAUT 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście

chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze

objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty

wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych

fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie

są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,

maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest

kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian

polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik

pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny,

przetacznik perski, przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się

stosowanie herbicydu NOKAUT 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w

rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można

wzmocnić działanie mieszaniny środków NOKAUT 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek

adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1l/ha

2. Żyto

Środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

3. Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

4. Kukurydza

Środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane

w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych

można wzmocnić działanie środka NOKAUT 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88

EC w dawce:

NOKAUT 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

Wyższa wilgotność gleby i powietrza oraz wyższe temperatury zwiększają skuteczność

działania środka.

Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność

działania środka.

W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić

przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy

rozwój roślin.

Co roczne stosowanie herbicydu Mocarz WG na tym samym polu może doprowadzić do

uodpornienia się chwastów na substancje aktywne herbicydu.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki

przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

6. NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku

konieczności

zaorania

plantacji

wcześniej

potraktowanej

środkiem

NOKAUT 75 WG (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po

upływie 2 miesięcy od momentu zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za

wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.

W przypadku stosowania środka

NOKAUT 75 WG

łącznie z środkiem Apyros 75 WG:

Jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na polach, po zastosowaniu środka

NOKAUT 75 WG wraz z środkiem Apyros 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać

zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem

buraków, które mogą być uprawiane po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu tych środków.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz,

choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu na którym uprzednio

zastosowano środek Mocarz 75 WG łacznie z środkiem Apyros 75 WG można uprawiać

pszenicę jarą i ziemniaka.

7. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA

W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki,

choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem NOKAUT 75 WG:

2 miesiące – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego,

rzepaku, gorczycy i grochu

W przypadku stosowania środka NOKAUT 75 WG łącznie ze środkiem Apyros 75 WG:

3 - 4 miesiące (jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta oziemego) – zboża ozime

i rzepak ozimy

12 miesięcy (wiosną następnego roku) – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków

24 miesiace – burak cukrowy i burak pastewny

W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki,

choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem NOKAUT 75 WG oraz środkiem Apyros 75

WG po wykonaniu na tym polu orki na głębokość 20 cm można uprawiać – pszenicę jarą

i ziemniaka.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym

mieszadłem).

Opróżnione

opakowanie

przepłukać

trzykrotnie

wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC najpierw sporządzić

ciecz użytkową środka NOKAUT 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant

i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków, należy najpierw odważoną ilość środka

Mocarz 75 WG wsypć do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza,

wsypać odważoną ilość środka Apyros 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi przez

producenta środka w etykiecie – instrukcji stosowania), a następnie dodać adiuwant Olbras

88 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, po czym dokładnie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwa

cza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach niż zboża lub kukurydza.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA

KTÓRYM

ZASTOSOWANO

ŚRODEK

MOGĄ

WEJŚĆ

LUDZIE

ORAZ

ZOSTAĆ

WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY

UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy

4.

OKRES

OD

OSTATNIEGO

ZASTOSOWANIA

ŚRODKA

NA

ROŚLINY

PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ

KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Materiał zielony zbóż – 14 dni

Materiał zielony kukurydzy – 28 dni

Ziarno zbóż – 50 dni

Ziarno kukurydzy – 100 dni

5

. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną

W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –

jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

6

. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne

VI PIERWSZA POMOC

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować

się z lekarzem . Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku

gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków – (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC

i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji

Zawartość netto

Nr parti

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację