Tabex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tabex 1,5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 1,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tabex 1,5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 100 tabl., 5909990342518, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03425
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

TABEX 1,5 mg tabletki powlekane

(Cytisinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek TABEX i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku TABEX

Jak stosować lek TABEX

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek TABEX

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek TABEX i w jakim celu się go stosuje

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku TABEX pozwala na uzyskanie stopniowego

zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów

odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku TABEX jest trwałe zaprzestanie używania

produktów zawierających nikotynę.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku TABEX

Kiedy nie stosować leku TABEX:

jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6),

w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,

w przypadku przebytego niedawno zawału serca,

w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,

w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

TABEX należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca,

nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic, choroby wrzodowej

żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych

postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.

Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w podeszłym

wieku (powyżej 65 lat).

TABEX powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia

tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań

niepożądanych nikotyny.

Dzieci

Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 18

lat.

Leki TABEX a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku TABEX razem z lekami przeciwgruźliczymi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek TABEX jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

TABEX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

TABEX zawiera laktozę

Jedna tabletka leku TABEX zawiera 28 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

3. Jak stosować lek TABEX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedno opakowanie leku TABEX (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię.

Czas leczenia to 25 dni.

Lek TABEX należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym

schematem.

Dni terapii

Dawkowanie

Maksymalna dawka dzienna

Od 1 do 3 dnia

1 tabletka co 2 godziny

6 tabletek

Od 4 do 12 dnia

1 tabletka co 2,5 godziny

5 tabletek

Od 13 do 16 dnia

1 tabletka co 3 godziny

4 tabletki

Od 17 do 20 dnia

1 tabletka co 5 godzin

3 tabletki

Od 21 do 25 dnia

1-2 tabletki dziennie

do 2 tabletek

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie

nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.

Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy

rozpocząć leczenie ponownie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TABEX

Objawy występujące po przedawkowaniu leku TABEX są charakterystyczne dla objawów zatrucia

nikotyną. Objawami przedawkowania są: złe samopoczucie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji

serca, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia, drgawki.

W przypadku wystąpienia nawet tylko jednego z opisywanych objawów lub objawu, który nie został

wymieniony w ulotce, należy zaprzestać przyjmowania leku TABEX i skontaktować się z lekarzem

lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku TABEX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku TABEX

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zwykle obserwuje się łagodne do umiarkowanych w nasileniu działania niepożądane, takie jak

dolegliwości żołądkowo-jelitowe (suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, nudności, wymioty, zmiany

smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, nadmierne ślinienie), zwiększenie

apetytu i przyrost masy ciała oraz rozdrażnianie. Ponadto może występować wzmożona męczliwość,

złe samopoczucie, zmęczenie, łzawienie oczu, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwyżki

ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne

sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji, osłabienie popędu płciowego,

duszność, wzmożone odkrztuszanie, bóle mięśniowe, wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie

elastyczności skóry, wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują

wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy

odstawienia), a nie przyjmowania leku TABEX.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-

21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek TABEX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek TABEX

Substancją czynną leku jest cytyzyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu

stearynian. Skład otoczki (Opadry II): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350,

talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Jak wygląda lek TABEX i co zawiera opakowanie

Tekturowe pudełko zawiera 100 tabletek (5 blistrów PVC/Al po 20 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Wytwórca

SOPHARMA AD

16, Iliensko Shosse str., 1220 Sofia, Bułgaria

Kategoria dostępności: OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: