Ostemax 70 comfort

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ostemax 70 comfort 70 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 70 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ostemax 70 comfort 70 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 4 tabl., 5909991081713, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10817
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ostemax 70 comfort, 70 mg, tabletki

Acidum alendronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Ostemax 70 comfort i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ostemax 70 comfort

Jak stosować lek Ostemax 70 comfort

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Ostemax 70 comfort

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Ostemax 70 comfort i w jakim celu się go stosuje

Ostemax 70 comfort, którego substancją czynną jest kwas alendronowy (alendronian), jest lekiem

z grupy bisfosfonianów, stosowanym w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie.

Osteoporoza charakteryzuje się postępującym zmniejszaniem się masy prawidłowej tkanki kostnej, co

powoduje osłabienie wytrzymałości szkieletu. Najczęstszymi powikłaniami osteoporozy są złamania

kości, zazwyczaj w obrębie szyjki kości udowej, kręgów lub kości nadgarstka.

Alendronian umiejscawia się w ogniskach postępującego zaniku tkanki kostnej. W wyniku jego

działania dochodzi do stopniowego przyrostu masy kostnej.

Wskazaniem do stosowania leku jest:

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka złamań, w tym złamań

kompresyjnych trzonów kręgów i szyjki kości udowej.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn w celu zapobiegania złamaniom kręgów i szyjki kości udowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ostemax 70 comfort

Kiedy nie stosować leku Ostemax 70 comfort

jeśli pacjent ma uczulenie na alendronian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma nieprawidłowości budowy oraz choroby przełyku powodujące opóźnienie jego

opróżniania, takie jak zwężenie lub achalazja (skurcz dolnej części przełyku).

jeśli pacjent nie może utrzymać pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut.

jeśli pacjent ma małe stężenie wapnia we krwi.

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych sytuacji, nie należy stosować leku. Najpierw

należy skonsultować się z lekarzem, a następnie przestrzegać otrzymanych zaleceń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ostemax 70 comfort należy omówić to z lekarzem:

jeśli występują problemy z nerkami

jeśli występuje uczulenie jakiegokolwiek typu

jeśli lekarz rozpoznał u pacjenta przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach

wyściełających dolną część przełyku).

jeśli występują problemy z połykaniem i trawieniem

jeśli występują choroby dziąseł

jeśli planowany jest zabieg usunięcia zębów

jeśli występują zaburzenia gospodarki wapniowej i inne zaburzenia przemiany mineralnej

(np. niedobór witaminy D, zespół złego wchłaniania wapnia, niedoczynność przytarczyc).

Lekarz przed rozpoczęciem leczenia powinien całkowicie wyrównać te zaburzenia, a podczas

leczenia monitorować stężenie wapnia we krwi oraz objawy hipokalcemii (małe stężenie

wapnia we krwi).

Podczas przyjmowania leku Ostemax 70 comfort (szczególnie ważne u pacjentów

przyjmujących glikokortykosteroidy) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wapnia

i witaminy D.

jeśli pacjent pali lub kiedykolwiek w przeszłości palił tytoń.

Należy skonsultować się ze stomatologiem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ostemax

70 comfort lub jeżeli pacjent jest leczony z jednego z następujących powodów:

jeżeli u pacjenta stwierdzono raka

jeżeli pacjent otrzymuje chemoterapię lub radioterapię

jeżeli pacjent przyjmuje kortykosteroidy (np. kortyzon lub hormony)

jeżeli pacjent nie poddaje się regularnym przeglądom stomatologicznym

jeżeli pacjent ma problemy z dziąsłami.

W czasie leczenia należy postępować zgodnie z zaleceniami stomatologa dotyczącymi stosowania

odpowiedniej profilaktyki dentystycznej.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Ostemax 70 comfort i skontaktować się z lekarzem w

przypadku wystąpienia: podrażnienia, zapalenia lub owrzodzenia przełyku występujących często

w połączeniu z bólami w klatce piersiowej, zgagą lub trudnościami i bolesnością podczas przełykania.

Wymienione powyżej działania niepożądane mogą się nasilać, jeśli pacjent dalej przyjmuje lek

Ostemax 70 comfort mimo nasilania się tych objawów. Ryzyko tych objawów niepożądanych wzrasta

jeśli nie postępuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 3. „Jak stosować lek Ostemax

70 comfort”.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Ostemax 70 comfort i skontaktować się natychmiast z lekarzem

w przypadku wystąpienia następujących objawów (obrzęku naczynioruchowego):

obrzęk twarzy, języka i gardła

trudności w przełykaniu

pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania alendronianu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na

niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia osteoporozy u dzieci

i młodzieży.

Lek Ostemax 70 comfort a inne leki

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które

będą stosowane w przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, a w szczególności

o stosowaniu:

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (ze względu na ich drażniący wpływ na przewód

pokarmowy).

Istnieje prawdopodobieństwo, że jednoczesne przyjmowanie leków zawierających wapń (lub wody

mineralnej), leczenie lekami zobojętniającymi sok żołądkowy oraz doustne stosowanie niektórych

leków może zaburzać wchłanianie leku Ostemax 70 comfort. Dlatego po podaniu leku Ostemax

70 comfort należy odczekać co najmniej pół godziny zanim zostanie zastosowany doustnie kolejny

lek.

Ostemax 70 comfort z jedzeniem i piciem

Jedzenie i napoje (w tym także woda mineralna) przyjmowane razem z lekiem Ostemax 70 comfort

mogą osłabiać jego działanie. Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w punkcie 3.

„Jak stosować lek Ostemax 70 comfort”.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ostemax 70 comfort nie należy stosować w okresie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pewne działania niepożądane (np. zaburzenia widzenia, zawroty głowy oraz silne bóle kości, mięśni

lub stawów) mogą u niektórych pacjentów zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn. Z tego względu zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek przed

prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn.

Lek Ostemax 70 comfort zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Ostemax 70 comfort

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania alendronianu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na

niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia osteoporozy u dzieci

i młodzieży.

Stosowanie u dorosłych

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Ostemax 70 comfort raz na tydzień.

Aby w pełni wykorzystać terapeutyczne działanie leku Ostemax 70 comfort należy ściśle stosować się

do następujących zaleceń

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń podanych w punkcie 2 do 6, żeby lek Ostemax 70 comfort

szybko przedostał się do żołądka i zmniejszyło się ryzyko podrażnienia przełyku.

Wybrać dzień

– Należy wybrać najbardziej dogodny dzień tygodnia. Przyjmować tabletkę

Ostemax 70 comfort w wybranym dniu każdego tygodnia.

Nie jeść i nie pić

- Po wstaniu rano i przed zjedzeniem, wypiciem czegokolwiek czy też przed

zastosowaniem innych leków, należy połknąć tabletkę Ostemax 70 comfort

popijając

pełną

szklanką

(nie mniej niż 200 ml) wody (ale nie wody mineralnej).

Nie popijać wodą mineralną (niegazowaną lub gazowaną).

Nie popijać kawą lub herbatą.

Nie popijać sokiem lub mlekiem.

Tabletkę należy połykać tylko w całości. Nie żuć tabletki ani nie dopuścić, aby rozpuściła

się ona w ustach.

Nie kłaść się

- Pozostawać w pozycji pionowej (siedzenie, stanie lub chodzenie) – przez co

najmniej 30 minut po połknięciu tabletki. Nie należy się kłaść do momentu spożycia

pierwszego w ciągu dnia posiłku.

Nie stosować leku Ostemax 70 comfort wieczorem przed położeniem się do łóżka lub rano

przed wstaniem z łóżka.

5.

W przypadku wystąpienia trudności lub bólu podczas przełykania, bólu w klatce

piersiowej, pojawienia się lub nasilenia zgagi, należy zaprzestać przyjmowania leku

Ostemax 70 comfort i skontaktować się z lekarzem.

Musi upłynąć co najmniej 30 minut

pomiędzy połknięciem leku Ostemax 70 comfort,

a zjedzeniem pierwszego posiłku, przyjęciem pierwszego płynu lub zażyciem innych

przyjmowanych leków w tym produktów zobojętniających sok żołądkowy, suplementów

wapnia i witamin. Ostemax 70 comfort działa efektywnie tylko na pusty żołądek.

Podczas leczenia należy spożywać odpowiednią ilość wapnia, a w razie niewystarczającej jego podaży

w diecie, przyjmować dodatkowo preparaty wapnia i witaminy D.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ostemax 70 comfort

W razie przedawkowania leku należy

natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie może spowodować hipokalcemię (zmniejszenie stężenia wapnia we krwi),

hipofosfatemię (zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi) i objawy niepożądane dotyczące górnego

odcinka przewodu pokarmowego, jak: niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku i zapalenie błony

śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka.

Leczenie: Należy podać mleko lub leki zobojętniające sok żołądkowy, w celu związania alendronianu.

Ze względu na niebezpieczeństwo podrażnienia przełyku nie wolno wywoływać wymiotów, a pacjent

powinien pozostawać w pozycji siedzącej lub stojącej.

Pominięcie zastosowania leku Ostemax 70 comfort

W razie pominięcia jednej dawki leku,

należy ją przyjąć rano następnego dnia

. Nie należy stosować

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnie należy powrócić do ustalonego

schematu przyjmowania leku.

Przerwanie przyjmowania leku Ostemax 70 comfort

Lek Ostemax 70 comfort należy zażywać tak długo jak zalecił to lekarz. Lek ten jest skuteczny

w leczeniu osteoporozy tylko wtedy, gdy pacjent przez cały czas przyjmuje tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

Bardzo cz

sto

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

bóle kości, mięśni i (lub) stawów, czasami o ciężkim nasileniu.

Często

(mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

zgaga, trudności w połykaniu, ból podczas połykania, owrzodzenie przełyku, które powoduje

ból klatki piersiowej, zgagę, trudności lub ból podczas połykania;

obrzęk stawów;

ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu, zaparcia, uczucie

pełności i wzdęcia żołądka, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów;

wypadanie włosów, świąd;

ból głowy, zawroty głowy;

zmęczenie, obrzęk rąk lub nóg.

Niezbyt często

(mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

nudności, wymioty;

podrażnienie lub zapalenie przełyku lub żołądka;

czarne lub smoliste stolce;

zaburzenia widzenia, ból i zaczerwienie oczu;

wysypka, zaczerwienienie skóry;

przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie, czasami

z towarzyszącą gorączką na początku leczenia;

zaburzenie smaku.

Rzadko

(mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

reakcje uczuleniowe takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, możliwe

trudności w oddychaniu i przełykaniu;

objawy małego stężenia wapnia we krwi, w tym skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia

w palcach lub wokół ust;

owrzodzenie żołądka lub wrzody trawienne (czasami ciężkie lub z krwawieniem);

zwężenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem);

wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło; ciężkie reakcje skórne;

ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub bolesność w jamie ustnej, uczucie ucisku lub

drętwienie szczęki, albo poluzowany ząb. Mogą to być objawy wskazujące na uszkodzenie

kości szczęki (martwicę kości), związane na ogół z wydłużeniem procesu gojenia i obecnością

zakażenia, często po ekstrakcji (usunięciu) zęba. W przypadku wystąpienia takich objawów

należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i dentystą;

nietypowe złamania kości udowej głownie u pacjentów długo leczonych przeciw osteoporozie

występują rzadko. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu,

osłabienia lub dyskomfortu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, ponieważ mogą to być

wczesne objawy złamania kości udowej,

owrzodzenie jamy ustnej, jeśli tabletki się żuje lub rozgryza.

Bardzo rzadko

(mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

jeśli u pacjenta wystąpi ból ucha, wydzielina z ucha i (lub) zakażenie ucha, należy powiedzieć

o tym lekarzowi. Mogą to być objawy uszkodzenia tkanki kostnej w uchu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Ostemax 70 comfort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ostemax 70 comfort

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu

alendronowego, co odpowiada 91,36 mg alendronianu sodu trójwodnego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa,

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Ostemax 70 comfort i co zawiera opakowanie

Są to tabletki barwy białej, obustronnie wypukłe, o kształcie podłużnym.

Opakowanie zawiera 4 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: