Coldrex o smaku cytrynowym

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Coldrex o smaku cytrynowym (750 mg + 10 mg + 60 mg)/5 g proszek do sporządzania roztworu doustnego
 • Dawkowanie:
 • (750 mg + 10 mg + 60 mg)/5 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu doustnego
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Coldrex o smaku cytrynowym (750 mg + 10 mg + 60 mg)/5 g proszek do sporządzania roztworu doustnego
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 sasz. 5 g, 5909990153817, OTC; 10 sasz. 5 g, 5909990153824, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01538
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Coldrex o smaku cytrynowym,

(750 mg +10 mg + 60 mg)/ saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Coldrex o smaku cytrynowym i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coldrex o smaku cytrynowym

Jak stosować lek Coldrex o smaku cytrynowym

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Coldrex o smaku cytrynowym

Inne informacje

1.

Co to jest lek Coldrex o smaku cytrynowym i w jakim celu się go stosuje

Coldrex o smaku cytrynowym jest lekiem o działaniu przeciwbólowym

i przeciwgorączkowym, obkurczającym naczynia krwionośne błony śluzowej nosa

i zmniejszającym jej przekrwienie, a w wyniku tego udrożniającym nos i zatoki. Lek zawiera

witaminę C (kwas askorbowy).

Coldrex o smaku cytrynowym jest wskazany do leczenia objawów grypy, przeziębienia takich

jak: bóle głowy, dreszcze, bóle gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok

przebiegająca z bólem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coldrex o smaku cytrynowym

Kiedy nie stosować leku Coldrex o smaku cytrynowym u osób:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub ciężka niewydolnośćą nerek,

u pacjentów z chorobą alkoholową,

jeśli pacjent przyjmuje zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV),

jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni

po ich ostatnim zastosowaniu.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol

(lub) sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa,

środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy)

lub produktami leczniczymi stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

Lek zawiera paracetamol.

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol takimi

jak leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy

i przeziębienia lub wspomagająco w trudnościach z zasypianiem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku i stosować się do zaleceń w

niej zawartych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

chorób wątroby lub nerek,

pacjentów z niedowagą lub niedożywionych,

pacjentów regularnie spożywających alkohol.

W takich przypadkach stosowanie leku może być niewskazane lub konieczne może

okazać się zmniejszenie dawki.

nadciśnienia tętniczego krwi, chorób serca, chorób naczyniowych takich jak zespół

Raynauda (charakteryzujący się napadowym bólem palców pod wpływem zimna lub

emocji),

cukrzycy,

nadczynności tarczycy,

jaskry (schorzenie charakteryzujące się postępującym uszkodzeniem oka i co za tym

idzie pogorszeniem lub utratą wzroku),

guza chromochłonnego nadnerczy,

rozrostu gruczołu krokowego,

niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy

methemoglobinowej).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko

uszkodzenia wątroby.

Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub

więcej. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów

z następującymi czynnikami ryzyka:

pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon (leki

stosowane m.in. w padaczce), ryfampicynę (leki stosowane m.in. w gruźlicy), ziele

dziurawca (stosowane m.in. w depresji) lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.

pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.

pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami

łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.

U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

Dzieci

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Lek Coldrex o smaku cytrynowym a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy

skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:

metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),

kolestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we

krwi),

leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego

stosowania leku przeciwbólowego,

leków nasennych, przeciwpadaczkowych, ryfampicyny (lek przeciwgruźliczy),

inhibitorów MAO (stosowane m.in. w depresji) i innych leków przeciwdepresyjnych

(z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych),

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego),

alkaloidów sporyszu (stosowanych m.in. w migrenie),

niektórych leków stosowanych w chorobach serca lub nadciśnieniu (tj. digoksyna,

beta-adrenolityki, metyldopa).

stosowania leków hamujących łaknienie, leków udrożniających nos i leków

psychopobudzających pochodnych amfetaminy (np. stosowanych w nadpobudliwości

z zaburzeniami uwagi).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań

laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków

przyspieszających poród.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza, zwiększa wchłanianie glinu z zawierających

go preparatów zobojętniających.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecka powinna poradzić się farmaceuty lub lekarza przed zastosowaniem tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie należy

prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Coldrex o smaku cytrynowym:

ze względu na zawartość sacharozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

1 saszetka zawiera 2,9 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę

ilość sacharozy w swojej diecie.

3. Jak stosować lek Coldrex o smaku cytrynowym

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedna saszetka leku Coldrex o smaku cytrynowym co 4 do 6 godzin. Nie przyjmować leku

częściej niż co 4 godziny ani nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. Nie stosować dawki

większej niż zalecana.

Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku.

Sposób podawania

Przed podaniem proszek należy rozpuścić w ciepłej wodzie.

Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy ciepłą wodą, dobrze

wymieszać i wypić. W razie konieczności dolać zimnej wody lub dosłodzić.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coldrex o smaku cytrynowym

W przypadku zażycia więcej niż 4 saszetek leku w ciągu 24 godzin należy niezwłocznie

zgłosić się do lekarza, nawet jeżeli nie występują żadne objawy niepożądane, ze względu na

ryzyko wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Coldrex o smaku cytrynowym

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane.

Lek Coldrex o smaku cytrynowym stosowany zgodnie z zaleceniami jest dobrze tolerowany.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry,

czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka,

gardła lub twarzy,

wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,

problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały

w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

utraty wzroku, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem

śródgałkowym. Jest to bardzo rzadkie ale istnieje prawdopodobieństwo takiego

zdarzenia u osób z jaskrą,

nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca,

trudności w oddawaniu moczu. Jest to bardziej prawdopodobne u mężczyzn z

rozrostem gruczołu krokowego,

zaburzeń czynności wątroby.

Powyższe reakcje występują rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 ale rzadziej niż u 1 na 1000

pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Coldrex o smaku cytrynowym może powodować także następujące działania niepożądane:

bardzo rzadko

(dotyczące mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

ból głowy,

zawroty głowy,

bezsenność,

nerwowość,

zwiększenie ciśnienia tętniczego,

nudności i wymioty.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Coldrex o smaku cytrynowym mogą wystąpić

inne

działania

niepożądane.

przypadku

wystąpienia

innych

objawów

niepożądanych,

niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coldrex o smaku cytrynowym

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Przechowywać w suchym miejscu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Coldrex o smaku cytrynowym

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i kwas askorbowy

(witamina C).

Każda saszetka (5 g proszku) zawiera 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku

fenylefryny i 60 mg kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, etylocelulozę, sacharynę sodową, aromat

cytrynowy 100% AP05.51, aromat cytrynowy 52293/TP05.51, żółcień chinolinową 14031

(E104), sodu cytrynian, sacharozę krystaliczną.

Jak wygląda lek Coldrex o smaku cytrynowym i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnożółtego proszku umieszczonego w saszetkach.

Opakowanie zawiera 5 lub 10 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,

Al. Niepodległości 18,

02-653 Warszawa

tel. (22) 489 54 51

Wytwórca

SmithKline Beecham S.A.

Ctra. De Ajalvir, Km 2 500

28806 Alcala de Henares

Madrid

Hiszpania

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2016

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.