Sabervel Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

sabervel

pharmathen s.a. - irbesartan - hypertensjon - agenter som virker på renin-angiotensinsystemet - sabervel er indisert hos voksne til behandling av essensiell hypertensjon. det er også angitt for behandling av nyresykdom hos voksne pasienter med hypertensjon og type 2 diabetes mellitus som en del av en antihypertensive legemidler produktet diett.

Iasibon Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

iasibon

pharmathen s.a. - ibandronsyre - hypercalcemia; fractures, bone; neoplasm metastasis; breast neoplasms - legemidler til behandling av bein sykdommer - concentrate for solution for infusion prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases. behandling av tumor-indusert hyperkalsemi med eller uten metastaser. film-coated tablets prevention of skeletal events (pathological fractures, bone complications requiring radiotherapy or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases.

Matever Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

matever

pharmathen s.a. - levetiracetam - epilepsi - antiepileptics, - matever er indisert som monoterapi ved behandling av partielle anfall med eller uten sekundær generalisering hos pasienter fra 16 år med ny diagnostisert epilepsi. matever er indisert som tilleggsbehandling:i behandling av delvis-utbruddet anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne, barn og spedbarn fra en måned av alder med epilepsi, og i behandling av myoclonic anfall hos voksne og ungdom fra 12 år med juvenil myoclonic epilepsi, og i behandling av primær generell tonic-clonic anfall hos voksne og ungdom fra 12 år med idiopatisk generalisert epilepsi.

Grepid Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

grepid

pharmathen s.a. - clopidogrel (as besilate) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antithrombotic agents - forebygging av atherothrombotic eventsclopidogrel er angitt i:voksne pasienter som lider av hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), ischaemic slag (fra syv dager til mindre enn seks måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom, voksen pasienter som lider av akutt koronar syndrom:ikke-st-segment-heving akutt koronar syndrom (ustabil angina eller non-q-bølge myocardial infarction), inkludert pasienter som gjennomgår en stent plassering etter perkutan koronar intervensjon, i kombinasjon med acetylsalisylsyre (asa);st-segment-heving akutte myocardial infarction, i kombinasjon med asa i medisinsk behandlede pasienter kvalifisert for trombolytisk behandling. forebygging av atherothrombotic og tromboemboliske hendelser i atrial fibrillationin voksne pasienter med atrieflimmer som har minst en risikofaktor for vaskulære hendelser, er ikke egnet for behandling med vitamin-k-antagonister og som har en lav risiko for blødning, clopidogrel er indisert i kombinasjon med asa for forebygging av atherothrombotic og tromboemboliske hendelser, inkludert hjerneslag.

Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan pharmaceuticals limited - aripiprazol - schizophrenia; bipolar disorder - psykoleptiske - aripiprazol mylan pharma er indisert for behandling av schizofreni hos voksne og hos ungdom i alderen 15 år og eldre. aripiprazole mylan pharma er angitt for behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i bipolar jeg uorden og for forebygging av en ny manisk episode i voksne som har opplevd hovedsakelig maniske episoder og som maniske episoder svarte til aripiprazole behandling. aripiprazole mylan pharma er angitt for behandling i inntil 12 uker av moderate til alvorlige maniske episoder i bipolar jeg uorden i ungdom i alderen 13 år og eldre.

Memantine LEK Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

memantine lek

pharmathen s.a. - memantinhydroklorid - alzheimers sykdom - psychoanaleptics, , andre anti-demens legemidler - behandling av pasienter med moderat til alvorlig alzheimers sykdom.

Thorinane Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

thorinane

pharmathen s.a. - enoksaparinnatrium - venøs tromboembolisme - antithrombotic agents - thorinane er indikert for voksne for: - forebygging av venøs tromboembolisme, spesielt hos pasienter som gjennomgår ortopedisk, generell eller oncological kirurgi. - forebygging av venøs tromboembolisme hos pasienter som er sengeliggende på grunn av akutt sykdom, inkludert akutt hjertesvikt, akutt respiratorisk svikt, alvorlige infeksjoner, samt forverring av revmatiske sykdommer forårsaker immobilisation av pasienten (gjelder til styrkene til 40 mg/0. 4 ml). - behandling av dyp venetrombose (dvt), komplisert eller ukomplisert av lungeemboli. - behandling av ustabil angina og ikke q-bølge myocardial infarction, i kombinasjon med acetylsalisylsyre (asa). - behandling av akutt st-segmentet elevation myocardial infarction (stemi) inkludert pasienter som vil bli behandlet konservativt eller som senere vil gjennomgå perkutan koronar angioplastikk (gjelder til styrkene til 60 mg/0. 6 ml, 80 mg/0. 8 ml og 100 mg/1 ml). - blodpropp forebygging i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse. forebygging og behandling av ulike lidelser relatert til blodpropp i voksne.

Atomoxetine Sandoz 100 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

atomoxetine sandoz 100 mg

sandoz - københavn - atomoksetinhydroklorid - kapsel, hard - 100 mg

Atomoxetine Sandoz 10 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

atomoxetine sandoz 10 mg

sandoz - københavn - atomoksetinhydroklorid - kapsel, hard - 10 mg

Atomoxetine Sandoz 18 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

atomoxetine sandoz 18 mg

sandoz - københavn - atomoksetinhydroklorid - kapsel, hard - 18 mg